Ku soo dhawaada!

MaineHealth iyo dhammaan ururrada xubnaha ka ah iney u hoggaansamaan shuruucda federaalka quseeya kana reebin dadka ama kula dhaqmin wax sabab u noqon kara midab kala sooca, jinsiyadda, midabka, asalka dhalashada, da'da, curyaannimada, ama jinsiga.

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

KA TAXADAR: MaineHealth waxay bixisaa adeegyada turjubaanka oo bilaash ah. Wixii caawin ah, fadlan soo wac hay'ada MaineHealth ee kugu haboon korna kuqoran.

Latest News

View All

Upcoming Classes & Events

View All